تبلیغات
یه دوست هم نداریم - 11
یه دوست هم نداریم
یه دوست دخترم نداریم صداش بزنیم بگه جونم کارم داری..ما هم بگیم نه همینطوری صدا زدم چون دلم یه هو برات تنگ شدنوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 فروردین 1390 توسط pOuria Abba30