تبلیغات
یه دوست هم نداریم - 79
یه دوست هم نداریم
یه دوست دخترم نداریم بعد چند سال دوستی بفهمیم مامور CIA بوده اومده بوده تو زندگیمون جاسوسی کنه بعد ناخواسته عاشقمون شده نتونسته لومون بده الانم فراریه داره پناهنده میشه بره سوئیس ما هم ببره با خودش ! ما هم اصلاً اینا واسمون مهم نباشه فقط بگیم عشق است سوئیس :دینوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 فروردین 1390 توسط pOuria Abba30